02.11.2017

XVII Dzień Papieski – 8 X 2017

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzony był 8. października 2017 roku pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło to jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) – dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku. Zdanie będące hasłem w dokumencie jest umieszczone na początku Zakończenia zatytułowanego Duc in altum (wypłyń na głębię). Te ostatnie słowa na pewno są o wiele bardziej znane. Były wypowiadane przez św. Jana Pawła II wielokrotnie, zwłaszcza w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Św. Jan Paweł II w omawianym zakończeniu wyraźnie odwołuje się do nadziei: Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. W naszej szkole koordynowaniem Dnia Papieskiego zajęła się pani Małgorzata Augustyniak z uczniami i ich Rodzic

img

0
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 27
  • 13