09.02.2016

ZRÓB COŚ TWÓRCZEGO Z ODPADU STAREGO

Szkolny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny

                                    

Temat:  „Zrób coś twórczego z odpadu starego”

Cele konkursu:

- kształtowaniepostaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;

- rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów;

- kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby ochrony środowiska;

- popularyzacja dziecięcej twórczości technicznej;

- pobudzanie wyobraźni i kształcenie inwencji twórczej u dzieci;

Ogólna informacja o konkursie:

Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa – klasy I-III

II grupa – klasy IV-VI

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej z odpadów (butelek plastikowych, folii, papieru, kartonu, sznurków, baterii) we wskazanych niżej kategoriach.

Mogą to być własnoręcznie wykonane: zabawki, kukły, eko-ludki, biżuteria, wyposażenie domu, stworki, zwierzęta, elementy dekoracyjne.

Wymiary pracy dowolne, forma przestrzenna.

Zakończenie konkursu;  04.03.2016 r.

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników -09.03.2016r

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:

- samodzielność wykonania;

- estetyka pracy;

- oryginalność, pomysłowość;

- ogólne wrażenie artystyczne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

36
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 8
  • 1
Komentarze