13.04.2022

Zajęcia z robotyki w przedszkolu

 

 

1 kwietnia w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły rozpoczeły się pierwsze zajęcia z robotyki w ramach projektu „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Dzieci na zajęciach zapoznały się z elementami zestawu Lego Spike Essential, Lego WeDo 2.0. Na zajęciach dzieci będą budować i  programować zestawy jakie zbudują na zajęciach.  

 https://cloud7h.edupage.org/cloud?z%3A8ubx0f2Zr%2BYVJRJn4l76SaJuevtyaLm2OqkHSuMSHzLivMgEFIGh%2BoVzp40rGJYt

https://cloud5h.edupage.org/cloud?z%3ABZ%2FsIMcyaVlUfdQBMoCCDwZLcnUs4C9cIXX0Y9MY85kU%2FfWGn8VhsfoWfRIZZ%2BKf

https://cloud5h.edupage.org/cloud?z%3AtRxsXnVhW0XZRdFEk2KGRnb0YI56PvS9ZUyvuze4z6LX5som9GPg12paP0nClrEo

1
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 4
  • 8
Komentarze