27.06.2022

Wyjazd do PSP w Kartuzach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

 

 

2 czerwca klasa pierwsza wybrała się na wycieczkę do Straży Pożarnej w Kartuzach.
 Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sali interaktywnej. Obserwowały co może wywołać pożar w kuchni oraz jak się zachować w takiej sytuacji. Zobaczyły różnego rodzaju wozy strażackie oraz zapoznały się ze sprzętem jakiego używają strażacy w swojej pracy.Dzięki tym zajęciom pierwszaki zapoznały się bliżej z pracą strażaka, wzbogaciły wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się podczas pożaru, uświadomiły sobie przyczyny powstawania pożarów oraz przypomniały sobie numery alarmowe: 997, 998, 999 oraz 112

https://cloud5h.edupage.org/cloud?z%3Awl4jWaO0KGalf%2BhuZ2tCdJSTaWFCACfLeQ5lPqziI%2BSK%2FcZ%2FUnQjSoqNzlHLtVQf

https://cloud6h.edupage.org/cloud?z%3A7WMVNwzGQWcPH99YaQxRWt57xmCKLY3oUGoM7XChPm6k8MlpmqYZHn53r4DTUBE8

https://cloud7h.edupage.org/cloud?z%3Ah8RhBzCxz%2Ff96hSO39TDcO5qosMBHEOhZtpnK%2B4K7eSq7psY7VyxKnZIkgt5NLpL

https://cloud8h.edupage.org/cloud?z%3AGh13%2FYdR08if1JCkxy9rc2gpoGwmftwOEtX7KqYYolXk2y4AolzXd0ElBnXl3nNw

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 7
  • 2