26.09.2018

Wycieczka klasy VIII do Muzeum w Stutthofie

 

    W poniedziałek 24 września klasa VIII pojechała na wycieczkę szkolną do Muzeum w Stutthofie. Uczniowie zapoznali się z historią pierwszego i najdłużej istniejącego  obozu koncentracyjnego. Muzeum jest zorganizowane na części dawnego obozu (ok. 20 ha). Wśród najważniejszych jego zabytków jest częściowo zachowany Stary Obóz, komora gazowa, komendantura wraz z garażami, przestrzeń ogrodów warzywnych i szklarni. Teren miejsca pamięci obejmuje także rekonstrukcję krematoriów, puste już dziś pola tzw. Nowego Obozu i Obozu Żydowskiego, a także pomnik monumentalny. Szczególnie bogate są zgromadzone i przechowywane archiwa poobozowe.

https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg851d074e0bf4a74243907eeba054e5.jpg?z%3A3uO4znh2V5O25EWB1J6TMtTfXEUZIwRO8tYTWP5MSwzmiZP1n0KDBw7PGQDkOy7Qhttps://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg8edc3367e6aae0494deba83dbc68d8.jpg?z%3AHGVNqkw7iPfCTaglEF5EUvNiZxGy4xIEd8byswxzjabeIBlNfBkRsyw7lNfoxh9Phttps://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg9e3bfd326012a62f2d6ce0282a5cdc.jpg?z%3AfREvEX8N9hBSBsGRce%2F0ncptgdFIwFZnHZSwheYOQ9mlQZVxiJAC6K6CbvqWT3vU

2
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 14
  • 11
Komentarze