10.03.2016

UŻYWKI TO NIE DLA MNIE

Dzień drugi 08.03 - Używki to nie dla mnie.

Zadania  wykonane w drugim dniu :

1. Pogadanki o używkach kl.0 - VI.

2. Przedstawienie prezentacji multimedialnej o używkach kl. 0 - VI.

3. Krótkie scenki na temat uzależnień kl. IV - VI.

4. Przygotowanie krótkich notatek o używkach kl. IV - VI

5. Piosenka "Tato nie pal".

6. Krótki film pt. "Jak działa zdrowy człowiek ?”

21
Dodaj Komentarz
  • 18
  • 27
  • 26
Komentarze