15.04.2016

UDZIAŁ W PROJEKCIE"UMIEM PŁYWAĆ"

W dniu 6 kwietnia 2016 roku został zorganizowany pierwszy z dziesięciu wyjazd na basen w ramach programu "Umiem pływać" .

Wzięło w nim udział 12  uczniów  z klasy III . a opiekę nad nimi sprawowała Bożena Żak .Celem wyjazdu było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, wyposażenie uczestników wyjazdu w podstawowy zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających udział w pływaniu rekreacyjnym oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Podczas 2 godzinnego pobytu na pływalni w Kartuzach, każdy uczestnik wyjazdu uczył się pływać pod okiem wykwalifikowanych  instruktorów.

  Udział w tym projekcie daje naszym dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywne spędzanie wolnego czasu i dobrej zabawy. A oto jak sobie radzili:

32
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 7
  • 6
Komentarze