17.03.2013

ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

17 marca morze świętuje Dekolog Bałtycki Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie potrzebujemy Lasu, Morza, Ziemi i całej dzikiej przyrody tylko niektórzy z nas jeszcze tego nie wiedzą.

 

Na kilka dni przed upragnionym Dniem Wiosny, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Morza. Święto to stanowi doskonałą okazję do refleksji nad stanem wód morskich.

Światowy Dzień Morza ustanowiony został przez sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie i od lat obchodzony jest przez państwa członkowskie Organizacji. Światowy Dzień Morza stanowi doskonałą okazję do rozmów na temat bezpieczeństwa morskiego oraz problemach związanych z morzem: znaczenie transportu morskiego, ochronie środowiska i problemach ludzi morza.


Bałtyk jest jednym z najmniejszych mórz świata. Jest jednocześnie morzem śródlądowym, położonym w głębi kontynentu europejskiego. Jedynym miejscem, gdzie łączy się przez Morze Północne z Oceanem Atlantyckim są wąskie cieśniny duńskie. W związku z tym wymiana wody w Bałtyku następuje bardzo powoli. Musi minąć 30 lat, aby została wymieszana z wodą oceaniczną. Dlatego wszystkie wprowadzane do Bałtyku zanieczyszczenia (odpady, ścieki) pozostają w nim przez okres jednego pokolenia Europejczyków. Powstające i zwiększające się każdego roku w krajach nadbałtyckich ilości odpadów, ścieki rolnicze, komunalne i przemysłowe to ogromne zagrożenia dla Bałtyku. Ścieki ze statków i jachtów, zagrożenia wielkich tankowców, zwiększają ryzyko katastrof ekologicznych. Rabunkowe odłowy ginących gatunków ryb. Brak morskich rezerwatów, które mogłyby ochronić bioróżnorodność Bałtyku. To konkretne problemy możliwe do rozwiązania.

Co możemy zrobić?

Ratunkiem dla naszego morza, ale nie tylko, może okazać się dekalog Bałtycki, który zaleca następujące działania:

-ograniczenie stosowania nawozów azotowych i fosforowych w rolnictwie,
- zakazanie stosowania detergentów z fosforanami w gospodarstwach domowych,
- wyznaczenie i uzyskanie 90% poziomu odzysku i recyklingu odpadów,
-  zatrzymanie procederu zrzucania do Bałtyku ścieków ze statków i jachtów,
- zatrzymanie połowów wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków bałtyckich ryb oraz dostosowanie połowów innych ryb do poziomu, kiedy ich populacje odnowią się, gwarantując ich samoodtwarzanie i przetrwanie,
-ograniczenie ruchu tankowców, a także –

ochronę siedlisk nadmorskich – wydm, zatok, trzcinowisk, plaż przed niszczeniem wywołanym działalnością budowlaną, przemysłową i turystyczną człowieka.

Światowy Dzień Morza to doskonały moment, aby zrobić choć jeden krok w kierunku troski o środowisko.

 

 

 

2
Dodaj Komentarz
  • 18
  • 20
  • 12
Komentarze