28.09.2020

Sprzątanie Świata 2020

 

 

Jak zawsze w trzeci weekend września odbyła się akcja ekologiczna „ Sprzątanie Świata”. W tym roku już po raz 27. I chociaż tegoroczna Akcja  różniła od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy o tym, że Ziemia to nasz wspólny dom o który musimy zadbać.

  W związku z tym w naszej szkole odbyło się kilka konkursów, których celem było rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej. Dla najmłodszych dzieci z klas 0 – III zorganizowany został Konkurs Plastyczny „ Mój czysty świat”, dla uczniów klas IV – V konkurs fotograficzny pod tym samym tytułem, zaś najstarsi mogli rywalizować w Quizie Ekologicznym „ Nasza Planeta Ziemia”.

https://cloud7h.edupage.org/cloud?z%3AzS1b1KOyQPWBBDY%2FW1r4RGILnbX2Sz838bOYFJslWuSf42QDGNK30953V3n2FjIA

https://cloud7h.edupage.org/cloud?z%3AJTpL%2F2CtISY5NUkDZes%2FBAch6VFh9ybB9ZTdwqpWGJoNgMkKAhJYHK97hVgSsIdu

https://cloud1h.edupage.org/cloud?z%3Al5liqKINNyL0QVRP2Y5q3vLIOyCjoj8okjd2BH%2BlolWl1Ljaa2ol5Y%2BTAqNHfudi

1
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 9
  • 1
Komentarze