28.02.2018

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

    Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotknie z funkcjonariuszami policji w ramach tygodnia profilaktyki. W prelekcji wzięły udział klasy IV-VII. Tematem prelekcji były agresja, przemoc i cyberprzemoc. Pan policjant mówił o konsekwencjach za stosowanie przemocy oraz agresywnego zachowania w stosunku do drugiego człowieka, jak również przedstawił zjawisko cyberprzemocy.

Głównymi celami spotkania było eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży i dzieci oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole poprzez dostarczenie młodzieży wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

Dzięki takim przedsięwzięciom i spotkaniom uczniowie mają możliwość uświadomienia sobie , że przemoc i agresja są negatywnymi zachowaniami , którym należy się stanowczo przeciwstawiać.

 https://cloud1.edupage.org/cloud/hdimg363f23ae83790bb662e3dd12f82aff.jpg?z%3A45RuQ93jhEcgreffABGcmQ4IxPGE1c3SxJ3WFGN7rMCkTu8dsy%2Bmg6sRhlpFnK6E

https://cloud1.edupage.org/cloud/hdimg2f644245e21f5683e0197bfb53efd3.jpg?z%3A7Smxzt74cfwIquzTqBNZ3RJWSmy590uWzJGAMN8smU20txbST%2BvdfmYW253aVyKN

https://cloud1.edupage.org/cloud/hdimgfaee855e4869d51ce9988134ec3879.jpg?z%3AU2Jkr2EEH2re4R%2BadHtRzdAQcwSTPolFXJsUtCMDsBnqhyf1Cgo0AGzoJxT7r9kA

 

4
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 4
  • 8
Komentarze