17.04.2016

SŁOWNIK POJĘĆ BANKOWYCH - CZ.6

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią naszego słownika.

 

Prowizja  - jeden z elementów decydujących o koszcie kredytu. Jest to opłata za jego udzielenie.

 

Rada Polityki Pieniężnej – najważniejszy organ Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za kształtowanie polityki monetarnej, wysokość stóp procentowych oraz plan działalności banku centralnego. 

 

Raty malejące - sposób spłaty kredytu. Każda rata składa się z równych części kapitału i malejących odsetek.

 

Raty równe - rata składa się z odsetek, (które maleją) i kwoty kapitału, (który rośnie), w ten sposób uzyskujemy jednakową wysokość raty przez cały okres kredytowania.

 

Stopy procentowe banku centralnego – cena, po jakiej bank centralny (w Polsce – NBP) udziela bankom kredytów lub sprzedaje papiery wartościowe. Podstawowe stopy procentowe to: depozytowa, redyskontowa, lombardowa i referencyjna – ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej na comiesięcznych posiedzeniach. Najważniejsze znaczenie dla systemu bankowego ma stopa referencyjna, która w dużym stopniu wpływa na politykę banków w zakresie depozytów i kredytów. 

 

                                               

 

 

                                   wkrótce...

21
Dodaj Komentarz
  • 22
  • 19
  • 18
Komentarze