06.04.2016

SŁOWNIK POJĘĆ BANKOWYCH - CZ.5

Oto kolejne terminy bankowe

Zapraszamy do lektury.

Lokata terminowa – umowa, na podstawie, której klient powierza swoje pieniądze bankowi na ustalony okres czasu w zamian za określony zysk (odsetki), wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu umownego bank wypłaca klientowi wpłacone przez niego środki wraz z odsetkami. Można powiedzieć, że lokata to pożyczka, której udzielamy bankom – mogą one wtedy obracać naszymi pieniędzmi – w zamian otrzymujemy określony zysk. 

Znalezione obrazy dla zapytania Lokata terminowa

 

 

Monit -wezwanie do zapłaty, np. przeterminowanej raty kredytu. 

 

Odsetki - cena, jaką bank nam płaci za dysponowanie naszymi pieniędzmi, które ulokowaliśmy na rachunku bądź lokacie. A także koszt, jaki płacimy za korzystanie z pieniędzy banku po zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

 

Podatek Belki – inaczej podatek od zysków kapitałowych. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy, który naliczany jest od odsetek z depozytów terminowych, pożyczek i innych instrumentów finansowych. 

 

Poręczenie - jedno z możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu. Osoba lub instytucja poręczająca bierze odpowiedzialność za spłatę kredytu w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie się wywiązywał z tego obowiązku.

 

Pożyczka - zwykle określenie to funkcjonuje zamiennie z kredytem. Różnią się jednak tym, że kredyt jest przyznawany na określony cel (mieszkaniowy, samochodowy), pożyczka nie wymaga deklaracji, na co potrzebujemy pieniędzy.

 

                                                          

 

 

                                    wkrótce...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 2
  • 1
Komentarze