30.03.2016

SŁOWNIK POJĘĆ BANKOWYCH - CZ.4

Zapraszamy do lektury

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Poczytaj.

                                       

 

Komisja Nadzoru Finansowego – instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce w celu zapewnienia jego stabilności, bezpieczeństwa oraz ochrony funkcjonujących w nim podmiotów. KNF kontroluje rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy (w tym emerytalny) oraz bankowy.

 

Konto oszczędnościowe – rachunek bankowy, którego głównym celem jest gromadzenie i oszczędzanie środków pieniężnych. Od rachunku bieżącego, konto oszczędnościowe różni się wyższym oprocentowaniem oraz mniej elastycznym dostępem do środków, (co często wyraża się w wyższych opłatach za przelewy). Konto oszczędnościowe od lokaty odróżnia nieograniczony dostęp do zgromadzonych środków i częstsza kapitalizacja odsetek, jednak oprocentowanie środków na rachunku często może być niższe od oprocentowania lokaty terminowej.

 

Kredyt – umowa z bankiem, na podstawie, której udostępnia klientowi ustaloną kwotę pieniężną na określony cel, a klient zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami po upływie przewidzianego w umowie terminu.

Z punktu widzenia przeznaczenia wyróżniamy np. kredyty konsumpcyjne (często gotówkowe, na bieżące potrzeby), samochodowe, mieszkaniowe oraz różne typy kredytów dla przedsiębiorców (obrotowe lub inwestycyjne).

Znalezione obrazy dla zapytania kredyt gotówkowy 

Kredyt w rachunku bieżącym - zwany jest też linią kredytową. Jest to prawo zadłużania się we własnym rachunku bieżącym, do kwoty określonej w umowie. Jest on odnawialny.

 

Leasing - jest to umowa na podstawie, której właściciel jakiegoś dobra - firma leasingowa, np. samochodu przekazuje drugiej stronie prawo do użytkowania go. Leasing kończy się zwykle wykupem przedmiotu na własność.

              

                                                OCZYWIŚCIE            NIEBAWEM...

36
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 20
  • 25
Komentarze