22.03.2016

SŁOWNIK POJĘĆ BANKOWYCH - CZ. 3

Kolejne pojęcia związane z bankowością

Zapraszamy do lektury!

W naszym słowniku kolejne terminy bankowe.

Hipoteka - oznacza ograniczone prawo do nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Umożliwia zaspokojenie roszczeń banku z obciążonej nią nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

 

Inflacja – spadek siły nabywczej pieniądza, który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za miarę spadku wartości naszych pieniędzy – wraz z upływem czasu jesteśmy w stanie kupić mniej za tę samą kwotę.

 

Kapitalizacja odsetek – dopisywanie odsetek do kapitału po upływie czasu określonego w umowie z bankiem. W przypadku większości lokat terminowych następuje ona po zakończeniu okresu lokowania środków, po czym klient otrzymuje należne mu odsetki wraz z kapitałem początkowym. Dla kont oszczędnościowych i lokat z częstszą kapitalizacją odsetek, kapitalizacja następuje częściej i regularnie, np., co miesiąc, kwartał, a nawet codziennie.

 

Karta debetowa – rodzaj karty płatniczej, czyli instrumentu służącego do płatności bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatów. Karta debetowa wydawana jest do konta bankowego, a jej limitem jest stan środków zgromadzonych na rachunku. Podczas transakcji (lub kilka dni później) bank pobiera z naszego konta odpowiednią kwotę. Każda płatność standardowymi kartami debetowymi wymaga podania kodu PIN, który zabezpiecza przez nieuprawnionym użyciem karty. Popularną odmianą tych nośników są karty zbliżeniowe, które umożliwiają realizowanie szybkich płatności do wartości 50 zł bez podawania kodu PIN.

 

Karta kredytowa – instrument płatniczy bazujący na limicie kredytowym udzielanym klientowi przez bank, który przyznaje określoną kwotę środków do wykorzystania, a klient może płacić kartą w ramach tego limitu. Co miesiąc bank przesyła właścicielowi karty zestawienie transakcji, które należy spłacić do wyznaczonego terminu. Szybkie uiszczenie zobowiązania pozwala zwykle na uniknięcie dość wysokich odsetek od wykorzystanego limitu (wiąże się to z tzw. okresem bez odsetkowym, który najczęściej wynosi miesiąc).

 

 

Karencja w spłacie kredytu - rozpoczęcie spłaty kredytu po określonym czasie od jego udzielenia. Najczęściej w okresie karencji spłacamy jedynie odsetki od kredytu.

            

                                       wkótce...

 

 

33
Dodaj Komentarz
  • 26
  • 24
  • 10
Komentarze