17.03.2016

SŁOWNIK POJĘĆ BANKOWYCH - CZ. 2

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Poczytaj

W naszym słowniku kolejne terminy bankowe.

Zapraszamy do lektury.

 

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – instytucja powołana przez banki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego. Podstawowym zadaniem BFG jest ochrona środków klientów zgromadzonych w bankach. Depozyty osób fizycznych ulokowane w danym banku są gwarantowane do równowartości 100 tys. euro. Fundusz wspiera także polskie banki i podejmuje działania chroniące je przed bankructwem.

 

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK) - instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach i spłacanych przez nich kredytach. Informacje pochodzą od banków.

 

 

DEBET - Przekroczony stan na rachunku - saldo ujemne. Debet może być też rodzajem krótkoterminowej pożyczki, którą posiadacz rachunku może zaciągnąć na poczet kolejnych wpływów na rachunek.

 

DEPOZYT - Pieniądze, które pozostawiliśmy w banku na czas określony lub nieokreślony.

Depozyty dzieli się na

 1) płatne na żądanie, czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,  

2) terminowe, czyli wszelkiego rodzaju lokaty terminowe, których termin upływa po określonym czasie.

 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE – forma inwestowania polegająca na pomnażaniu kapitału poprzez zbiorowe inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje, a nawet lokaty. Środki lokowane przez fundusz pochodzą ze składek uczestników, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

 

                                                wkrótce

 

34
Dodaj Komentarz
  • 32
  • 25
  • 29
Komentarze