26.02.2018

Rozpoczynamy Tydzień Profilaktyki

Hasło Tygodnia:

"Agresja, przemoc, złość

mówimy temu dość"

 

Data realizacji programu:26.02.2018 r. – 02.03.2018 r.

Osoba odpowiedzialna: pedagog szkolny, wychowawcy klas

Adresaci: adresatami programu są uczniowie klas 0-VII

 

Cele programu:

 

Cel główny:

- Zapoznanie uczniów ze specyfiką zjawiska złości, agresji i  przemocy

- Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów

- Wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie ze złością

3
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 5
  • 10
Komentarze