19.11.2012

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szkolenie pod okiem ratowników PZC

Na prośbę dyrektor szkoły pani Ireny Kitowskiej, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach- pan Karol Góralski, zgodził się na przeprowadzenie szkolenia dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie odbyło się 19 listopada. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy i poznali jej etapy. Potem każde dziecko z    klas  IV – VI  mogło pod okiem instruktora samodzielnie ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i wykonać sztuczne oddychanie. Uczniowie bardzo zaangażowali się w ćwiczenia i z pewnością w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia będą umieli sobie poradzić.  Natomiast   dzieci  z klas młodszych w tym czasie miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki.

Szkolenie obyło się pod okiem ratowników PZC: Patryka Tredera i Michała Cieklińskiego. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje panu prezesowi za wydanie zgody na szkolenie, ratownikom za zaangażowanie oraz pani Bożenie Ropela – Cybula za pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia.


4
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 12
  • 11
Komentarze