14.03.2013

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI

14 marca przypada święto liczby Pi

14 marca najsłynniejsza liczb świata obchodzi swoje święto. Mowa o liczbie π (Pi). Informacje o niej pojawiają się w Biblii, badali ją już starożytni Egipcjanie, a matematyk William Shanks przez 15 lat wyliczał kolejne 707 cyfr jej rozwinięcia.

Data 14 marca nie została wybrana przypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją 3.14, co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi. Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco


Pi to jedna z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Jest stałą wartością określającą stosunek koła do jego średnicy. Pierwszym, który określił jej wartość – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – był Archimedes w III w. p.n.e. Jednak stworzyć ją mieli ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie.


Współcześni matematycy mają ułatwione zadanie – ich wysiłki w odkrywaniu tej liczby wspierają komputery. Na początku ubiegłego roku francuski informatyk Fabrice Bellard ogłosił, że obliczył Pi do prawie 2,7 bilionów miejsc po przecinku, bijąc tym samym o 123 miliardy pozycji rekord należący do Japończyka Daisuke Takahashi z Uniwersytetu Sukuba.

 

Wszystkim .którzy lubią obliczenia matematyczne  dedykujemy wiersz Wisławy Szymborskiej:


Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.


0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 0
  • 4