21.02.2015

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego brzmi: "Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie"

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku UNESCO, która ustanowiła ten dzień, chce zwrócić uwagę na marginalizację i wykluczenie mniejszości przez brak dostępu do edukacji w językach ojczystych.

 

Hasło kieruje uwagę na jeden z największych nierozwiązanych problemów współczesnego świata, mianowicie przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, przede wszystkim poprzez umożliwienie równego i powszechnego dostępu do edukacji. Jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych na świecie są mniejszości językowe, których dostęp do wysokiej jakości edukacji jest na ogół utrudniony właśnie ze względu na barierę językową. Jeśli nawet zyskują dostęp do podstawowej edukacji, członkowie tych na ogół niewielkich, lokalnych społeczności nie są w stanie sięgnąć wyższych szczebli nauczania, ponieważ język wykładowy to dla nich język obcy" - napisano na stronie UNESCO w komunikacie dotyczącym tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

13
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 5
  • 8
Komentarze