30.03.2016

KONKURSIK "ŻYRAFKA LOKATKA"

Chcesz nagrodę fajną mieć? Musisz bardzo tego chcieć. My Ci wszystko ułatwiamy. I konkursik ogłaszamy.

REGULAMIN KONKURSIKU "ŻYRAFKA LOKATKA"

I. Czas trwania konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się 01.04.2016r. a kończy się 20.04.2016r.

      

II. Uczestnicy konkursu.

1. Do konkursu mogą przystąpić grupy liczące maksymalnie dwie osoby.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

III. Zasady konkursu.

1. Konkurs polega na wykonaniu "Żyrafki Lokatki" z surowców wtórnych.

2. Każda grupa może zgłosić jedną pracę.

4. Praca konkursowa nie może być rysunkiem.

5. W pracy należy wykorzystać minimalnie dwa rodzaje surowców wtórnych.

IV. Zwycięscy i nagrody.

1. Prace Uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) uczniowie do III klasy

b) uczniowie od IV klasy

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę: kategorię Uczestników, zgodność z tematem, technikę wykonania.

3. Zwycięscy konkursu zostaną wyłonieni do 22.04.2016r.

4. Organizator ufunduje za pierwsze  miejsca bilet na basen

5. Organizator ufunduje nagrody rzeczowe za wyróżnione prace.

46
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 18
  • 0
Komentarze