10.03.2016

JAK SPĘDZAM WOLNY CZAS?

Dzień trzeci 09.03 - Jak spędzam wolny czas ?

 

Tematy zrealizowane  w trzecim dniu :

1. Pogadanki w klasach na temat "Jak spędzam wolny czas?"

2. Praca plastyczna "Mój wolny czas" kl. 0 - III.

3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej "Mój wolny czas" kl. IV - VI

4. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie prezentują zabawy, wykorzystując różny sprzęt gimnastyczny.

 

34
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 6
  • 12
Komentarze