27.05.2012

Gorączka złota

Zbieramy monety o nominale 1,2,5 groszy

Członkowie SKO włączyli się w akcję zorganizowaną przez Polski Czerwony Krzyż w zbieraniu 1,2,5 gr. monet ,aby wspomóc dzieci z ubogich rodzin w

zorganizowaniu wakacji. Jest to bardzo szczytny cel i popieramy go ze wszystkich naszych sił. Przeliczanie pieniędzy nastąpi 29.05 .,zaś przekazanie  do PCK 4.06. 2012r.

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 15
  • 4