01.03.2013

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PT"KLĘSKA-POWÓDZ CZY HURAGAN,STRAŻ POŻARNA CI POMAGA"

Eliminacje gminne XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 03 marca odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie podsumowanie eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska - powódź czy huragan, straż pożarna ci pomaga "

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń, zaś zadaniem zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych , jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. Coraz częstsze katastrofy naturalne stanowią prawdziwe zagrożenie dla człowieka i przyrody. Stąd też coraz więcej wyzwań stojących przed strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Człowiek musi nauczyć się żyć ze zmianami w środowisku naturalnym i radzić sobie z nimi. Celem edukacyjnym konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz konieczności zmiany postawy w zakresie zachowania się podczas zagrożeń.

 

Gratulujemy  uczniowi naszej szkoły Fabianowi Gołąbek za otrzymane wyróżnienie.

1
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 2
  • 8
Komentarze