03.11.2021

Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich

„ Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania dla klas VI, VII i VIII, które miało miejsce 28.10.2021r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych.  W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci w różnych zdarzeniach.  Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej , przemocy domowej , uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci.  Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmików może wiązać się z naruszeniem  dóbr osobistych  i grozi odpowiedzialnością karną.  Zapoznano uczniów z wszelkimi nowościami  w dziedzinie przeciwdziałania  i ścigania przestępstw, które maja miejsce w sieci. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszonymi kwestiami. Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielem policji p., Karoliną Jędrzejczyk zaowocuje większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do funkcjonowania w społeczeństwie.

https://cloud7h.edupage.org/cloud?z%3AssfIny6VrKoaQajvjLb1v0PJnyaWGFMTsD0B7h8xRirhIqn%2BfOu1xcLAJz0aWbLA

https://cloud1h.edupage.org/cloud?z%3AYn46tEx229jmK5j8z7V9%2BLoUF4QUKUPAyLsE74U07gbD8s07rdqeMdPpiMja5WBe

https://cloud5h.edupage.org/cloud?z%3A0dkF0nYflZOUeul2ilp3lr%2B9YuN%2FqyHupt%2FD1Top11uVmuh92d54P2dstbk5O5Iv

 

1
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 8
  • 9
Komentarze