18.06.2019

Czyj to cytat?

„Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym”

Czekamy na Wasze odpowiedzi :))

3
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 22
  • 13
Komentarze