18.06.2019

Czyj to cytat?

„Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym”

Czekamy na Wasze odpowiedzi :))

9
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 21
  • 4
Komentarze