14.03.2019

"Test Młodego Ekologa"

6 marca 2019 r. w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbył się Miejski Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Test Młodego Ekologa 2019”. Do konkursu przystąpiło 10 trzyosobowych drużyn. Zestaw 22 pytań o tematyce przyrodniczej zaczerpnięty był głównie z treści artykułów publikacji pt. „Przegląd 40-letniej działalności LOP w odniesieniu do edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody” . Pośród pytań znalazły się również takie ciekawostki jak: Ile pomników przyrody znajduje się w Parku Dzikowskim, skamieniałości jakiego zwierzęcia możemy podziwiać w siedzibie Centrum Natury 2000 oraz jak nazywamy okres godowy jeleni. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII – Michał Markiewicz, Magdalena Pięta, Marlena Barankiewicz.

imgimg

1
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 11
  • 8
Komentarze