07.06.2021

""Ekonomia na szkolnych blogach"

Zachęcam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO "Ekonomia na Szkolnych Blogach" zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole.

Ogólnopolski Konkurs SKO "Ekonomia na Szkolnych Blogach"

Zapraszamy wszystkich blogowiczów do udziału w ekonomiczno-matematycznych potyczkach :)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole 

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie SKO „ Ekonomia na Szkolnych Blogach”.

Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pięć pytań z zakresu ekonomii i rozwiązanie dwóch zadań matematycznych:

1. Barter to:

a. kupno-sprzedaż towarów i usług za gotówkę;

b. wymiana towaru za towar.

2. Wartość pieniądza określa jego siła nabywcza:

a. prawda;

b. fałsz.

3. Siła nabywcza pieniądza rośnie, gdy:

a. ceny maleją;

b. ceny rosną.

4. Zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług to:

a. deflacja;

b. inflacja.

5. Pienądz jest środkiem tezauryzacji, co oznacza, że:

a. uczestniczy w transakcjach wymiany na towar;

b. umożliwia gromadzenie bogactwa w formie pieniędzy.

6. Franek zapłacił w szkolnym sklepiku 4,25 zł. Otrzymał 5,75 zł reszty. Jakim banknotem płacił? 

7. Patryk zatrudnił się dorywczo na 10 dni u sadownika. Za zebranie skrzynki jabłek otrzymywał 3 zł. Zbierał 20 skrzynek dziennie. Sadownik przyznał Patrykowi 50 zł premii za wzorową pracę. Jaką kwotę otrzymał Patryk za swoją pracę? 

 

Odpowiedzi  należy przesłać mailem do 10 czerwca 2021 r., na adres:

sko.soswkolo@wp.pl

 Odpowiedzi podajemy w formie: numer pytania - podpunkt, np. 1-a ,2-b ,3-a, 4 -b, 5 -a oraz w przypadku zadania 6 i 7  - podajemy konkretną wartość, np. 5 – 100 zł, 6 – 150 zł.Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 Ogólnopolski Konkurs SKO „Ekonomia na Szkolnych Blogach”  trwa od 06 do 10 czerwca 2021 r.

 Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy i nagrodzimy 3 osoby – wyniki zamieścimy na blogu SOSW Koło w dniu 12 czerwca 2021 r. :) Nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie :)

Liczymy na Was i życzymy powodzenia :)

2
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 15
  • 4
Komentarze