05.10.2012

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "MATEMATYCZNA SIŁOWNIA UMYSŁOWA"

Matematyczna Siłownia Umysłowa, czyli rozwiąż łamigłówkę i leć do Disnaylandu.

Zapraszam do wzięcia udziału w bardzo ciekawym, nowym konkursie organizowanym przez ExploraPark i Instytut Badań Kompetencji.

mat_silownia.jpg

Zadania konkursowe mają charakter praktyczny, wymagają logicznego myślenia, przedsiębiorczości, pomysłowości. Dają one sposobność do intensywnego treningu i wysiłku umysłowego.

Przykładowe ćwiczenia:

Ćwiczenie 1. (1 pkt) Ile klocków znajduje się na poniższym rysunku?

klocki.jpg

Ćwiczenie 2. (2 pkt) Jakie cienie rzuca budowla z poniższego rysunku na ściany L i  P ? Narysuj te cienie na kartce w kratkę, zeskanuj (lub sfotografuj) i wstaw rysunek do karty odpowiedzi.

rzut2.jpg

1. Organizatorem Konkursu „Matematyczna Siłownia Umysłowa” jest stowarzyszenie Instytut Badań Kompetencji z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 66. Wpisany do KRS pod numerem: 0000144759,
2. Celem konkursu jest popularyzacja i rozbudzenie zainteresowania matematyką wśród uczniów szkół podstawowych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
3. Konkurs trwa od 1 września 2012 do 30 marca 2013.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez portal internetowy jest możliwe od 1 września 2012 do 30 marca 2013.
5. Środki finansowe na organizację konkursu oraz nagrody pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie i od sponsorów. Opłata jednorazowa – wnoszona w momencie zapisywania – wynosi 25 złotych.
6. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie poprzez portal internetowy www.matsum.explorapark.pl .
7. Konkurs jest adresowany do uczniów i przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych:
* młodziki – uczniowie klas 2., 3. i 4. szkół podstawowych,
* siłacze – uczniowie klas 5. i 6. szkół podstawowych.

0
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 11
  • 20