31.01.2012

MATEMATYKA I PIENIĄDZE

Podsumowanie styczniowego konkursu matematycznego klas IV-VI

Rozwiązania dostarczyli piątoklasiści:

Paweł Krool Vc oraz Dawid Wożny Vb

Po feriach zapraszam po odbiór nagrody:)

 

A oto przykładowe rozwiązanie zadań.

Zad 1.

5€ + 10€ + 20€ + 50€ + 100€ + 200€ + 500€ + 1€ +2€ =888€

1¢ + 2¢ + 5¢ + 10¢ +20¢ + 50¢ = 88¢

Przedstawione na rysunku banknoty i monety mają wartość 888€88₵

 

Zad 2.

a)    Najkorzystniej  tego dnia można było sprzedać euro w Krakowie

b)    4,34zł - 4,27zł = 0,19zł  Największa  różnica między skupem a sprzedażą euro była w Warszawie  

c)     4,36zł x 100 = 436zł  Kupując  100 euro w Katowicach trzeba zapłacić 436zł.

 

Zad 3.

a)    3 x 2€ + 4 x 1€ + 5 x 20₵ + 4 x 10₵ + 10 x 5₵ + 15 x 1₵ = 12€5₵

b)    3 x 8,5g + 4 x 7,5g + 5 x 5,7g + 4 x 4,1g + 10 x 3,9g + 15 x 2,3g = 25,5g + 30g + 28,5g + 16,4g + 39g + 34,5g = 173,9g – waga pieniędzy
15dag = 150 g – waga skarbonki  

173,9g + 150g = 323,9g – waga skarbonki z pieniędzmi

 

Zad 4.

20gr x 10 = 200gr = 2zł

32zł – 2zł = 30zł – tyle pieniędzy jest w 1zł, 2zł i 50gr   

copy_of_kreski.jpg

                                                                kreski2.jpg                                                                                         

 10zł / 2zł = 5 monet  

kreski3.jpg

Razem w skarbonce jest 5 + 10 + 20 + 10 = 45 monet

Sprawdzenie: 5x 2zł + 10x 1zł + 20x 50gr + 10x 20gr =
                       10zł + 10zł + 10zł + 2zł = 32zł

 

Zad. 5

Ilość pięćdziesiątek    - p                ilość pieniędzy 50p
ilość setek                 - 2p              ilość pieniędzy 200p
ilość dwudziestek       - p +2p – 4     ilość pieniędzy 20x(3p – 4)
ilość pieniędzy 850zł        razem pieniędzy 50p+200p+ 60p – 80

310p – 80 =850
310p = 930
p = 930 / 310
p = 3 (ilość pięćdziesiątek)
2x3 = 6 ( ilość setek)
3+6 – 4 = 5 (ilość dwudziestek)

Sprawdzenie: 3 x 50zł + 6 x 100zł +5 x 20zł =
                        150zł + 600zł + 100zł = 850zł.

 

 Zad 6.

a) Posiadanie zestawu monet: jedna moneta 2 zł + jedna moneta 10 gr. + dowolny zestaw monet składających się na 7 gr., wyklucza wydanie kwoty mniejszej niż 2 zł i jednocześnie większej niż 17 gr.  

b) Posiadanie zestawu monet: jedna moneta 1 zł + jedna moneta 50 gr. + trzy monety 20 gr.+ dowolny zestaw monet składających się na 7 gr., wyklucza ponadto wypłacenie kwoty większej od 7 gr. a mniejszej od 17 gr. oraz większej niż 1 zł 97 gr. i mniejszej niż 2 zł 10 gr.

c) Jeżeli w zestawie monet składających się na posiadaną kwotę będziemy mieli dokładnie jedną monetę 2 gr. i jedną 5 gr. to nie uda się nam wypłacić żadnej sumy z „końcówką” 1 gr., 3 gr., 4 gr., oraz 6 gr.

Odpowiedź: Z posiadanej kwoty pieniędzy nie można wypłacić:
 
2 gr,  5 gr,  7 gr,   2 zł 10 gr,  2 zł 12 gr,  2 zł 15 gr. 

0
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 10
  • 11