05.10.2012

KROK W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jest to program realizowany w klasie IVb.

Program jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie edukacją finansową wśród uczniów.  Ma stać się dla nich drogowskazem, który skieruje ich działania w odpowiednią stronę, poprzez cykl lekcji o różnorodnej tematyce i aktywne metody uczenia. Celem programu jest czerpanie z wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych na lekcjach, oraz mobilizowanie ich do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy ze źródeł atrakcyjnych dla młodego człowieka, takich jak: Internet, telewizja, czy filmy.

Celem programu jest:
* przekazanie w sposób atrakcyjny dla dzieci podstawowej wiedzy z zakresu działania rynku, oszczędzania i inwestowania, by dzięki niej stały się świadomymi konsumentami i mogły razem z rodzicami brać udział w planowaniu rodzinnego budżetu, świadomie zarządzać swoim kieszonkowym.
* zachęcenie dzieci, by traktowały działania związane z programem nie jako czynność tylko arytmetyczną, ale umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu.
* wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, oraz poza szkołą (Internet, lektury, teatr, film, telewizja, itd.).
* wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego.

Obraz12.png

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 4
  • 13