11.03.2013

JUBILEUSZOWE KONKURSY

UWAGA, UWAGA! Już niedługo obchodzimy 50-lecie naszej szkoły!!! Z tej okazji zapraszamy uczniów do udziału w „jubileuszowych” konkursach. 1. Konkurs plastyczny „Okolicznościowa moneta lub banknot” 2. Konkurs literacki „Wiersz o mojej szkole” 3. Konkurs plastyczno - literacki „Z całego serca życzę Ci”

Konkurs plastyczny na projekt monety lub banknotu upamiętniających 50 - lecie naszej szkoły.

W związku z obchodami 50 - lecia naszej szkoły zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie na projekt okolicznościowej monety i pamiątkowego banknotu, które upamiętnią w szczególny sposób jubileuszowe uroczystości.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły z klas 0 - VI.
2. Konkurs obejmuje wykonanie 2 odrębnych projektów:
- awers i rewers okolicznościowej monety
- średnica monety: 14 cm
- awers i rewers pamiątkowego banknotu
- wymiar banknotu: 11cm x 18cm
3.Stosując  różne techniki plastyczne zaprojektuj i przedstaw awers i rewers okolicznościowej monety lub pamiątkowego banknotu.
a) uwzględniającej nominały i nazewnictwo obecnie obowiązujących środków płatniczych w Polsce i na świecie
lub
b) uwzględniające nominały i nazewnictwo wymyślone przez uczestnika konkursu
4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wyboru jednego z projektów lub wykonać obydwa projekty.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika komputerowa, itp.) w formacie A4
6. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę -  imię i nazwisko autora oraz klasę.

copy_of_pedzel.jpglogo02.gif

Konkurs literacki „Wiersz o mojej szkole”

Zapraszamy chętnych uczniów  z klas I - VI , do przywołania wspomnień związanych z naszą szkołą i przemiany ich w zabawne lub nastrojowe wierszyki o szkole.
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze humorystyczny lub poważny wiersz o szkole.
2. Każdy osoba może zgłosić maksymalnie trzy wiersze.
3. Wiersz musi mieć nadany krótki tytuł.
4. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę - imię i nazwisko autora oraz klasę.
5. Utwór może być napisany na komputerze lub odręcznie czytelnym pismem.
6. Najlepsze zakwalifikowane  teksty zostaną opublikowane w okolicznościowych „Faktach 19”, a ich autorzy otrzymają ocenę celującą z języka polskiego za dodatkową pracę.
7. UWAGA !!! Wiersze muszą być napisane samodzielnie, wszelkie kopiowanie z Internetu będzie próbą oszustwa, nieuczciwy uczeń poniesie konsekwencje.

MC9000885681.jpg

Konkurs Plastyczno – Literacki  pt. "Z całego serca życzę Ci"

„Rymowanki pisz wesołe,
czego życzysz swojej szkole
by z humorem wierszyk
powstał wstaw rysunek albo obraz”

Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie kartki okolicznościowej z okazji jubileuszu 50 - lecia szkoły.
1.Konkurs plastyczny organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
•  klasy I – III
• klasy IV – VI
2.Kartka wykonana ręcznie techniką dowolną (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, kolaż i inne).
3.Kartka wykonana techniką komputerową (kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje)
4.Każda kartka powinna zawierać krótkie życzenia dla szkoły z okazji 50-lecia jej istnienia w formie rymowanki lub fraszki.
5.Kartka z życzeniami w dowolnym formacie nie większym niż A4, o dowolnym kształcie.
6.Kartkę komputerową należy wydrukować!
7.Każdy uczestnik może do konkursu dostarczyć po jednej pracy z danej techniki.
8. Do pracy należy dołączyć informacje o autorze - imię i nazwisko oraz klasę.

lplaslit.jpg

Prace należy złożyć do dnia 30.04.2013 r. u wychowawcy lub opiekuna SKO.

Kryteria oceny prac:
* zgodność z tematem,
* pomysłowość i oryginalność formy i tekstu
* estetyka wykonania

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY FANTASTYCZNEJ ZABAWY PRZY RADOSNEJ TWÓRCZOŚCI !!!

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody!!!

3
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 20
  • 29
Komentarze