19.02.2016

"Różni, ale równi w sztuce"- warsztaty muzyczne

W piątek – 5 oraz 19 lutego 2016r., odbyły się warsztaty muzyczne w ramach projektu „Różni, ale równi w sztuce”, który realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole i współfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego.

img

Na zaproszenie organiztorów projektu odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz nr 3 w Kole, aby wspólnie z wychowankami SOSW wziąć udział w warsztatach muzycznych o bardzo intrygującym temacie: " Po diabła orkiestrze dyrygent?!"

img

Zajęcia rozpoczęły się emisją filmu o takim samym tytule co temat spotkania. Następnie uczniowie rozpoczęli część praktyczną - zabawę w dyrygenta. Po prezentacji i wskazówkach otrzymanych od nauczycieli prowadzących, chętni uczniowie dyrygowali orkiestrą - którą utworzyła reszta uczestników, podzielona na sekcje instrumentów perkusyjnych - do fragmentu utworu Wolfganaga Amadeusza Mozarta " Eine kleine Nachtmusik."

imgimg

W kolejnej części uczniowie zostali zapoznani ze znakami graficznymi używanymi do zapisu muzyki i tworzenia partytury. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym przyszła pora na część praktyczną - w dwóch grupach i w wyznaczonym czasie uczniowie mieli za zadanie napisać własne partytury. Następnie prowadzący zajęcia przypisał odpowednim znakom w partyturze uczniów sposób ich zagrania na dzwonkach diatonicznych z zastosowaniem dynamiki: duże znaki- forte, małe znaki - piano. W ten sposób uczestnicy spotkania przystąpili do zagrania własnoręcznie stworzonej muzyki, pod czujnym nadzorem dyrygentów, wybranych spośród chętnych uczniów. Te same partytury zostały wykonane przy użyciu gazet. Na stojąco, z podziałem na sekcje, uczniowie darli, gnietli, szeleścili gazetami stosując dynamikę pod batutą dyrygenta. Utworzona w ten sposób orkiestra została przez uczestników zajęć nazwana "makulaturową."

imgimg

Warsztaty muzyczne przebiegały w atmosferze wzajemnej życzliwości, wyzwoliły twórczą aktywność i spontaniczną radość. Pokazały, że to jedynie nasza wyobraźnia stawia przed nami granice w tworzeniu muzyki. A jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje i sprawia, że dzielące nas różnice znikają i przestają mieć dla nas znaczenie.

imgimgimg

5
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 17
  • 8
Komentarze