28.12.2021

Ogólnopolski Konkurs SKO "Ekonomia na Szkolnych Blogach"

Zapraszamy wszystkich blogowiczów do udziału w ekonomiczno-matematycznych potyczkach :)

SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Mikołaja w Kole 

zaprasza do udziału w świąteczno-noworocznej edycji

Ogólnopolskiego Konkursu SKO „ Ekonomia na Szkolnych Blogach”.

Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pięć pytań z zakresu ekonomii i rozwiązanie dwóch zadań matematycznych:

1.  Ewolucję form pieniądza ( uszeregowanie od najstarszej do współczesnej) przedstawia podpunkt:

 a. pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz towarowy,

 b. pieniądz towarowy, pieniądz kruszcowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz papierowy

 c. pieniądz towarowy, pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy, pieniądz elektroniczny .

2. Zjawisko spadku ogólnego poziomu cen towarów i usług to:

 a. inflacja,

 b. deflacja,

 c. denominacja.

3. Płacenie rachunków i rat kredytu po terminie:

 a. zwiększa nasze wydatki,

 b. zmniejsza nasze wydatki,

 c. nie ma wpływu na nasze wydatki.

4. Pieniądze produkowane są:

a. w banku,

b. w Ministerstwie Finansów,

c. w mennicy.

5. Skrót GBP oznacza:

a. koronę szwedzką,

b. funta szterlinga,

c. dolara kanadyjskiego.

6. Adam otrzymał od babci 20 euro, które postanowił wymienić na złotówki po kursie 1 euro = 4,60 zł. Ile otrzymał złotych?

7. Ela jest przedsiębiorczą SKO-wiczką. Przed świętami postanowiła dorobić, wyprowadzając na spacer psy sąsiadów z klatki. Za każdy spacer z psem otrzymywała 5 zł. Ile pieniędzy zarobiła Ela, jeżeli przez 3 kolejne dni, rano i wieczorem, wyprowadzała psy dwojga sąsiadów ? 

 

Odpowiedzi  należy przesłać mailem do 7 stycznia 2022 r., na adres:

sko.soswkolo@wp.pl

Odpowiedzi podajemy w formie: numer pytania - podpunkt, np. 1-a ,2-b ,3-c, 4 -a, 5 -c oraz w przypadku zadania 6 i 7  - podajemy konkretną wartość, np. 6 – 100 zł, 7 – 150 zł.Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 Ogólnopolski Konkurs SKO „Ekonomia na Szkolnych Blogach”  

trwa od 28 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 r.

 Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy i nagrodzimy 3 osoby – wyniki zamieścimy na blogu SOSW Koło w dniu 10 stycznia 2022 r. :) Nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie :)

Liczymy na Was i życzymy powodzenia :)

21
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 5
  • 8
Komentarze