08.01.2016

O giełdzie i procentach

Podczas lekcji matematyki uczniowie klas: IV-VI szkoły podstawowej, I-II-III gimnazjum oraz I-II-III zasadniczej szkoły zawodowej, uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji ekonomicznej i bankowej, które odbyły się w ramach projektu SKO "GROSZ- ZŁOTÓWKA - FORTUNA!"

" Procenty w służbie oszczędzania" to temat pierwszych zajęć. Nasi podopieczni, zaopatrzeni w kalkulatory, obliczali kapitał i odsetki nagromadzone podczas różnych sposobów oszczędzania, takich jak lokaty, konto oszczędnościowe czy obligacje. Brali także pod uwagę 19% podatek od zysków. Oczywiście zadania były bardzo zróżnicowane, dostosowane do możliwości Naszych wychowanków i poziomu nauczania.

img

" Zyski i straty na giełdzie" to temat kolejnych zrealizowanych zajęć. Uczniowie poznali i przybliżyli sobie pojęcia: giełda, akcja i akcjonariusz. Obliczali zysk lub stratę ( w procentach) z inwestycji w akcje, wskazywali największy i najmniejszy zysk oraz największą i najmniejszą stratę. Przy podsumowaniu zajęć wspólnie wyciągneliśmy następujące wnioski:

1. Zysk z inwestycji w akcje trudno jest przewidzieć;

2. Inwestując w akcje ponosimy duże ryzyko - możemy dużo zyskać, jak i stracić.

imgimg

8
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 10
  • 13
Komentarze