05.11.2021

Jak być bezpiecznym na drodze?

Zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego w Klubie Młodego SKO-wicza "SKOwo" :)

Nasze spotkanie w "SKOwie" zaczęliśmy od przeczytania wiersza Wandy Chotomskej i Wacława Bisko pt."Pies z ulicy Bałamutów". Po omówieniu niewłaściwych zachowań ukazanych w wierszu przyszła pora na zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Do tego celu posłużył nam materiał edukacyjny SKO  "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Na zakończenie i podsumowanie dzisiejszych zajęć nasi Klubowicze wykonali plakat " Bezpieczni na drodze z SKO".