27.09.2019

Finanse klasowe :)

Zajęcia w Klubie Młodego SKO-wicza "SKOwo" służące kształtowaniu umiejętności opracowania budżetu klasowego :)

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wyjaśnienia pojęć: budżet, dochody i wydatki, równowaga budżetowa, deficyt i nadwyżka budżetowa. Następnie wspólnie ustaliliśmy źródła dochodów klasowych ( składki uczniów, akcje zarobkowe, np. wypiek i sprzedaż babeczek) oraz listę planowanych wydatków. Zadaniem naszych SKO-wiczów było opracowanie klasowego budżetu, aby wydatki nie przekroczyły dochodów. Po skrupulatnych wyliczeniach i negocjacjach udało się osiągnąć równowagę budżetową oraz zgodnie zatwierdzić opracowany na zajęciach budżet klasowy.

imgimgimgimg 

62
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 12
  • 6
Komentarze