30.09.2021

Duża przerwa z SKO :)

Akcja promująca naszego bloga i SKO w szkole :)

Podczas dużej przerwy przeprowadziliśmy akcję, której głównym celem była promocja naszego bloga oraz SKO wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Kuba i Przemek, ubrani w SKO-we koszulki, zachęcali do odwiedzin naszego bloga, aktywnego udziału uczniów i nauczycieli w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez nasze SKO, wręczając ulotki promocyjne oraz naklejki SKO :)