12.10.2020

"Dary jesieni w napisie SKO"

SKO przy SP nr 2 w Kole zaprasza nas do ogólnopolskiego konkursu :)

SKO przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole  zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie. Pracą konkursową ma być zdjęcie:

" Dary jesieni w napisie SKO"

 Uczestnicy:

 •  uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych;
 •  wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Warsztat:

 • Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być przetworzone przy pomocy technik cyfrowych

 

Cele:

 • promowanie idei oszczędzania w SKO
 • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci

 

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki oraz  wypełnić oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną.
 •  zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy przesłać w formie zdjęcia drogą mailową, TEMAT: „Konkurs fotograficzny SKO”  w terminie do 23 października  2020 r. na adres: szkolnasoczewka@gmail.com,  prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; 
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SP2 Koło,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
imgSerwis internetowy SKO

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..…………………………………   (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.  ……………………………………………………………  (podpis rodzica/opiekuna)...........................data 

Szanowni Panstwo  podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem udziału dziecka w konkursie.
 
 
Zachęcamy Was do udziału :)
10
Dodaj Komentarz
 • 18
 • 4
 • 23
Komentarze
 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.28.xxx.xxx
  2020-10-13 19:28 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Ślemy serdeczne pozdrowienia.

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2020-10-13 19:17 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2020-10-13 10:27 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  Witam cieplutko
  ___s$$$$$
  _________$$______________$$$_$_$s
  _________$$$$__________s$$__$__$
  _________$$$s$$______s$$___$___$
  _________$_$$_$$$__$$$s___$___s$
  ________s$__$___$$$$_____$s___$$
  ________s$__$$__________$$____$$
  _________$___$s________$$_____$$
  _________$$__$$_______$$______$$
  $$$$$$$$$$$__s$s_____$$________$$$$$$s
  _s$$_s$$s_____$$____$$_____________s$$$$$
  ___$$___$$$___s$___$$__________s$$$$$$$s
  ____$$____$$$__$$_s$s_____s$$$$s___$$$s
  _____$$____s$$_$$_$$___$$$$$s____s$$$s
  ______$$_____$$$$$$_s$$$$_______$$$
  _______$$______$_$$$$s_________$$
  ________$$$$s__$_$$$$$$$$$$$$s__$$s
  __________s$$$s$$$$________s$$$$s$$$s
  _______________$$_$$$s______________$$
  ______________s$$___s$$$$$$$$$$$$$$$$$s
  ______________$$$S
  Pozdrawiam i głosik sympatii zostawiam:)

 • Madzia
  Madzia
  92.55.xxx.xxx
  2020-10-13 08:31 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  😘 Cieplutko pozdrawiam 🤗

 • Madzia
  Madzia
  92.55.xxx.xxx
  2020-10-13 08:31 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  😘 Cieplutko pozdrawiam 🤗

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  176.109.xxx.xxx
  2020-10-13 07:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  6. dla WAS i serdeczne pozdrowienia;-)

 • BasiaSKO
  BasiaSKO
  83.28.xxx.xxx
  2020-10-13 05:44 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie z zaspanego jeszcze Mszczonowa
  i życzymy MIŁEGO DNIA
  SKO Mszczonów

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2020-10-12 21:31 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy cieplutko z głosikiem sympatii i życzymy spokojnej nocki:)

 • Jola
  Jola
  185.124.xxx.xxx
  2020-10-12 21:15 | Temat: konkurs
  ODPOWIEDZ

  Czekamy na Wasze prace! Pozdrawiamy blogowych przyjaciół:)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2020-10-12 21:07 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Warto brać udział w konkursach SKO :)