25.02.2021

Bezpieczny Internet

Kolejne zajęcia warsztatowe z pracownikami Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w ramach obchodów DBI 2021

Podczas dzisiejszych zajęć nasi goście omówili szereg ważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Internecie, takich jak:

  • Cyberprzemoc
  • Przejawy cyberprzemocy
  • Zasady postępowania w przypadkach cyberprzemocy
  • Gdzie szukać POMOCY
  • Świadkowie cyberprzemocy

Zajęcia zakończyły się stwierdzeniem, o którym powinniśmy pamiętać za każdym razem, gdy przenosimy się do świata laptopów, tabletów i smartfonów:

" Internet nie jest ani dobry ani zły.

To od nas zależy, czy będzie przestrzenią bezpieczną.

O bezpieczeństwo w  globalnej sieci dbaj tak, jak dbasz o nie w realnym świecie "

12
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 20
  • 4
Komentarze