23.06.2016

Konkurs „Uzależnienia – ryzykowna droga” - dla szkół podstawowych rozstrzygnięty.

W dobie wzrastających uzależnień narkotykami, alkoholem i nikotyną komputerami i telefonią komórkową ważną rolę naprawczą w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła, która ma za zadanie zapewnić dziecku nie tylko prawidłowy rozwój intelektualny, ale również społeczny i emocjonalny. Aby przestrzec młodego człowieka przed złem, jakim są używki i przemoc Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach, Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach i Zespół Szkół w Wójcinie postanowiła zorganizować konkurs profilaktyczny pod hasłem "Uzależnienia – ryzykowna droga".

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

  1. Etap szkolny . Uczniowie klas II – III rozwiązywali test o tematyce profilaktycznej. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane trzy osoby z każdej klasy.
  2. Drugi etap polegał na przygotowaniu scenki dotyczącej profilaktyki na drodze wylosowanego tematu przez najlepszych uczniów a poszczególnych klas szkół.

Dnia 17 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury Wsi Łubnice spotkały się dzieci klas II – III ze szkół naszej gminy, aby zaprezentować przygotowane scenki. Komisja konkursowa miała „twardy orzech do zgryzienia”, ponieważ przedstawione przez uczniów scenki były na wysokim poziomie. Dzieci zaprezentowały dużą wiedzę z zakresu tematyki uzależnień, negatywnego wpływu używek na organizm młodego człowieka. Wykazały się pomysłowością i oryginalnością.


 
0
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 21
  • 22