28.04.2021

Projekt ekologiczny

W naszej szkole raelizowany jest międzynarodowy projekt

pt.: " ECO Friendly Kis " (Dzieci przyjazne środowisku).

Nasz świat znajduje się w okresie,

 w którym równowaga naturalna jest zaburzona przez człowieka, 

a negatywne skutki degradacji stopniowo narastają.

 

Nasz projekt ma na celu podnoszenie świadomości naszych

 uczniów na temat europejskiego klimatu.

 Uświadomienie zmian klimatycznych jakie zachodzą w ostatnim czasie. 

Uczymy oszczędzać pieniądze, wykorzystując dostępne zasoby

tylko zgodnie ze swoimi potrzebami.

Są podejmowane kroki, aby wychować osoby,

                   które chcą być przyjazne dla środowiska.

W pojekcie uczestniczą nauczyciele ze szkół

z Polski, Turcji, Hiszpanii, Litwy, Azerbejdżanu i Tunezji.


Nasz projekt realizujemy na platformie eTwinnig.

Z okazji Dnia Wody i Ziemi odbył się wspólne zajęcia.


                                https://youtu.be/aNuNSIX49CU
 
Więcej na stronie projektu:Twinspace (etwinning.net)16
Dodaj Komentarz
 • 2
 • 9
 • 8
Komentarze