23.11.2022

Lampion bożonarodzeniowy

Zespół Placówek Kultury – Biblioteka Publiczna w Wąsoszu

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Lampion bożonarodzeniowy”.

Zobacz obraz źródłowy

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i z klas I-IV.

Czas trwania konkursu: 25.11 – 16.12 2022 r.

Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej pracy plastycznej

- lampionu bożonarodzeniowego o maksymalnej wysokości do 30 cm.

Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach:

- KATEGORIA I – PRZEDSZKOLA I UCZNIOWIE KLAS „0” SP

- KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS I-IV SP

Prosimy o dostarczenie prac do dnia 16.12.2022 r.

do Biblioteki Publicznej w Wąsoszu, przy ul. Krzywej 11

 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

 Prace przechodzą na własnosć Biblioteki Publicznej w Wąsoszu.

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa

a wyniki zostaną ogłoszone do dnia 22.12. 2022r.

 Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:

pomysłowość, nowatorskość, estetyka wykonania, walory artystyczne.

 Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu,

a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie

internetowej ZPK w Wąsoszu.

 Informacje dotyczące konkursu można uzyskać

w Bibliotece Publicznej w Wąsoszu osobiście

lub drogą mailową – adres e-mail: bp@zpk.wasosz.gmina.pl

Prosimy o dołączenie do prac uczestników następujących metryczek:

IMIĘ .........................................................................................................

NAZWISKO ...............................................................................................

WIEK ........................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA...............................................................................

TEL. KONTAKTOWY…………………………………………………………………......

E-MAIL ......................................................................................................

24
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 3
  • 11
Komentarze