15.02.2023

"Bezpiecznie w Internecie z Hatetepesem"

Konkurs ogólnopolski

img

SP w Lubeni zaprasza Was do udziału w ogólnopolskim

konkursie

 

"Bezpiecznie w Internecie z Hatetepesem"

 

Serwis internetowy SKO

Regulamin konkursu:

1.Wykonanie plakatu o bezpieczeństwie w sieci.

2.Wymagane zamieszczenie symboli  SKO i PKO BP. 

3.Wielkość: A3 lub A4.

4.Technika pracy: dowolna

5. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy

wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych)

6.Adres wysyłania prac: Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. F. Łuszczki w Lubeni,

36-042 Lubenia 100

7.Termin nadsyłania prac: 24.02.2023 r.

8.Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania metryczki:

                    imię, nazwisko, klasa, adres szkoły.

9. Dane uczestników będą wykorzystane tylko do potrzeb konkursu.

 

- Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

- Jury nagrodzi 3 uczestników / I, II, III miejsce w  dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy I-III

II  kategoria - klasy IV-VIII

- Wyniki konkursu będą zamieszczone na blogu Organizatora konkursu

  do 28 lutego 2023 r.

- Nagrody, po ogłoszeniu wyników,  zostaną wysłane pocztą na adres szkoły.

1
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 12
  • 13
Komentarze