06.12.2014

Poznajemy świat finansów-definicje

grudzień

Dziś garść definicji dotyczących świata finansów:

Inwestowanie- to pomnażanie majątku, przeznaczenie pewnej części posiadanych wolnych środków finansowych na realizację różnych pomysłów, które mogą przynieść w przyszłości zysk.

Dochody - to wszelkie przychody, jakie otrzymujemy w danym okresie, pomniejszone o koszty poniesione na ich uzyskanie.

Pieniądz - to powszechnie akceptowane dobro, które można wymieniać na dowolny towar lub usługę. Może mieć postać gotówki lub występować w formie bezgotówkowej.

Budżet - to zestawienie planowanych dochodów i wydatków w określonym czasie.

Oszczędzanie - to gromadzenie środków pieniężnych, po to, aby wykorzystać je w przyszłości.

28
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 9
  • 5
Komentarze