22.01.2018

Nawet skrzaty chcą poznać historyczne SKO-we daty

Kalendarium SKO

 img                imgimgimg

1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski wydał okólnik głoszący, że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Nauka miała być realizowana poprzez system szkolnych kas oszczędności. Tym samym tworzenie SKO zostało uregulowane prawnie.

img

1935 r.  W styczniu szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.

img

1945 r. Po wznowieniu działalności PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

img

1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę. Działalność szkolnych kas oszczędności wpisywała się w obowiązujący po wojnie model wychowania dzieci i młodzieży.

img

1957/1958 Zorganizowano międzyszkolny konkurs „Sztafeta Oszczędnych”, w którym uczestniczyło pół miliona dzieci, a do wygrania były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny. W 1958 r. wprowadzono srebrne i złote odznaki honorowe dla nauczycieli opiekujących się Szkolnymi Kasami Oszczędności.

img

 1999 r. W nowym statucie PKO Banku Polskiego wśród czynności realizowanych przez bank wymieniono „prowadzenie szkolnych kas oszczędności”. Mimo konkursów organizowanych cyklicznie przez bank, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, a także zmiany statutu liczba szkół oszczędzających w SKO nadal spadała.

img

2010 r. Decyzja o rewitalizacji SKO. Rok szkolny 2010/2011 to wprowadzenie SKO do Internetu. Bank udostępnił szkołom cieszącą się ogromną popularnością platformę "SzkolneBlogi.pl". Uruchomiono także grupę w serwisie „Nasza Klasa”, o nazwie "Szkoła Oszczędzania", która w tej chwili zrzesza około 75 tysięcy fanów.

Szkoły uczestniczące w SKO zyskują liczne materiały dydaktyczne, w tym opracowane przez PKO Bank Polski scenariusze lekcji, publikacje dotyczące ekologii, czy bezpiecznego zachowań na drodze.

źródło:

http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/

imgimgimg

 

18
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 23
  • 6
Komentarze