Na przedniej części rocznicowego banknotu – oprócz podobizny

książęcej pary - przedstawiono również wizerunek relikwiarza

w kształcie krzyża (sprowadzonego do Polski prawdopodobnie przez Ottona III)

oraz jelenia z drzwi gnieźnieńskich

(symbol chrześcijanina odrodzonego mocą chrztu).


Na odwrocie umieszczono wizerunek katedry gnieźnieńskiej

- w przeszłości auli koronacyjnej królów polskich

i miejsca znaczących wydarzeń historycznych

oraz kielich królewski (zwany również kielichem Dąbrówki),

wykonany około 1190 roku.

Według NBP, nowy banknot różni się od obiegowych

przede wszystkim bogatszą symboliką

oraz parametrami graficzno-technicznymi.

200 rewers
 Symbolika przedstawiona na banknocie

przywołuje czasy chrztu Polski,

wydarzenia przełomowego w naszych dziejach.

Przypomina o jego teologicznym wymiarze,

ale także o politycznych, społecznych

i kulturowych konsekwencjach.