09.11.2014

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy

Modernizacja dla dobra naszych przedszkolaków i ich lepszego startu w przyszłość - podnosimy standard oddziału przedszkolnego w naszej szkole, wyposażamy w bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki.

Projekt systemowy „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kuryłówka” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem jest Gmina Kuryłówka. Za realizację bezpośrednio odpowiada Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce, koordynatorem projektu jest dyrektor GZOS pan Józef Błoński.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy czterech oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Kuryłówka poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 5 i 6 – letnich do 12 grudnia 2014r.

Okres realizacji od 01.01.2014r. do 31.12.2014.

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 342 824,00 PLN, w tym dofinansowanie w Dąbrowicy 85 706,00 PLN

Projekt obejmuje realizację zadań w zakresie:

1. Dostosowania pomieszczeń

2. Wyposażenia oddziału przedszkolnego.

W ramach projektu doposażone zostały 3 oddziały przedszkolne w naszej gminie, w tym oddział przedszkolny przy naszej Szkole Podstawowej.

W ramach projektu oddział wyposażono w następujących obszarach:

  • dostosowanie pomieszczeń/toalet dla potrzeb (umywalki, sanitariaty)
  • doposażenie kuchni (szafki kuchenne, termosy, serwisy obiadowe, komplety garnków, sztućce,  itp.)
  • sprzęt AGD i do utrzymania czystości (lodówka, kuchenka elektryczna, odkurzacz)
  • wyposażenie sal (zestawy mebli, krzesła, stoliki, wykładzina, dywan)
  • wyposażenie szatni w meble
  • wyposażenie wypoczynkowe (pufy, poduszki, poduchy)
  • zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły  plastyczne
  • rolety, obudowy na grzejniki
  • wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki
  • sprzęt ITC (komputery, telewizor, drukarka, kserokopiarka, rzutnik, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz, tablica interaktywna z oprogramowaniem itp.)

Projekt z pewnością podnosi standard oddziału przedszkolnego w  naszej szkole, stworzona jest baza dydaktyczna bogata w nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki. Podjęte działania wpłyną na polepszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy

DSC_0136.JPGDSC_0137.JPGDSC_0139.JPG

0