22.09.2013

Akcja Segregacja

KONKURS PLASTYCZNY

Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza Ogólnopolski konkurs pod nazwą "AKCJA SEGREGACJA" organizowany przez Bank PKO BP. Konkurs skierowany jest także do uczniów naszej szkoły. W Konkursie, mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia, których opiekunowie prawni prześlą podpisaną zgodę na wzięcie udziału w Konkursie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Na prace czekamy do 15 października 2013 roku. Można oddać wychowawcy klasy.

WYCIĄG Z REGULAMINU

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej plakat promujący segregację śmieci w najbliższej okolicy autora, hasło Konkursu brzmi: „Akcja segregacja”, prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie, musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

2) technika pracy: dowolna technika plastyczna;

3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.;

4) format pracy: od A4 do A3.

1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie przygotowaną Pracę („Praca”). Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenie jednej Pracy przygotowanej przez grupę Uczestników nie będzie przyjęte do Konkursu.

2. Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

1) imię i nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa, do której zgłaszana jest Praca oraz adres zamieszkania;

2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) Uczestnika;

3) adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika;

4) oraz podpisane oświadczenie:

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla czytelników ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu, a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie SKO https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/konkurs-w-brawo-bank/. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora..……………………… (podpis opiekuna).

Te informacje mogą być wydrukowane i doklejone do pracy na odwrocie.

3. Prace nie opisane w powyższy sposób nie będą podlegały ocenie.

4. Organizator nie zwraca nadesłanych do Konkursu Prac. Prace zwycięzców przechodzą na własność Organizatora z chwilą wydania Nagrody.

5. Prace należy wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na następujący adres Organizatora:

 

PKO Bank Polski S.A.

Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Akcja segregacja”

2
Dodaj Komentarz
 • 7
 • 9
 • 10
Komentarze
 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  217.97.xxx.xxx
  2013-09-22 18:57 | Temat: Głosikowe pozdrowienia
  ODPOWIEDZ

  .............((((_,»*¯*«ஐ»*¯*«,_))))..............
  ((_,»*¯**¯*«,_))ﯔ((_,»*¯**¯*«,_))
  ----------WITAMY CIEPLUTKO --------
  ((_,»*¯**¯*«W NIEDZIELĘﯔ((_,»*¯**¯*«,_))
  ((((_,»*¯*«POZDRAWIAMY»*¯*«,_))))
  ((((_,»*¯*«GŁOSIK 195/2»*¯*«,_))))
  ((((_,»*¯*«ZOSTAWIAMY»*¯*«,_))))
  ..............((((_,»*¯*«ஐ»*¯*«,_)))) ..............

 • renols
  renols
  83.21.xxx.xxx
  2013-09-22 18:07 | Temat: pozdrowienia z Korzybia
  ODPOWIEDZ

  Pozdrowienia wraz z głosikiem w ostatni dzień lata zostawiam.