06.02.2016

Pałac pełen bajek

W Muzeum Kinematografii w Łodzi c.d.

Muzeum Kinematografii w Łodzi gromadzi eksponaty związane

z historią polskiej kinematografii.

W ekspozycji stałej prezentowane są urządzenia związane z rozwojem techniki filmowej.

 

Po warsztatach z animacji poszliśmy z panią przewodnik zwiedzać muzeum.

W montażowni.

Muzeum Kinematografii znajduje się w pałacu Karola Scheiblera,

który od 1 kwietnia 1986 r. jest oficjalną siedzibą tego muzeum.

Od 2015 r. na mocy rozporządzenia Prezydenta RP

pałac Scheiblerów jest pomnikiem historii.

 

Scheiblerowie należeli do największych potentatów włókienniczych Królestwa Polskiego.

W fabrykanckich wnętrzach...

Ciekawym wyposażeniem wnętrza pałacu są piękne piecie o różnych kształtach.