06.02.2017

Jaka jest różnica między lokatą, a kontem oszczędnościowym?

Ekonomia w pigułce...

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania komputer gify ruchomeZnalezione obrazy dla zapytania gify witajcie

Znalezione obrazy dla zapytania komputer gify ruchomeLokata terminowa i konto oszczędnościowe to

dwa produkty bankowe służące do deponowania wolnych środków. Znalezione obrazy dla zapytania gify pieniądze

Czym różnią się od siebie?

Podobny obrazLokata terminowa zawierana jest na określony czas

(np. na miesiąc, 3 miesiące, 6 czy 12 miesięcy), a pieniądze można na nią wpłacić

tylko w momencie jej zakładania – nie ma możliwości dokonywania „wpłat uzupełniających”.

Odsetki od wpłaconych środków naliczane są zazwyczaj na koniec okresu umownego,

a zerwanie lokaty przed terminem wiąże się w znacznej większości przypadków

z utratą naliczonych odsetek (bank zwróci tylko wpłacony kapitał).

Większość lokat dostępnych na rynku oprocentowana jest wg stałych stóp procentowych.

Oznacza to, że już w momencie zawierania umowy wiemy,

jaki zysk przyniosą wpłacone pieniądze.

Podobny obrazKonto oszczędnościowe jest przeznaczone dla osób chcących oszczędzać

regularnie i wpłacać np. co miesiąc określoną kwotę

(jej minimalna ani maksymalna wysokość nie jest określona).

Umowa konta oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony.

Posiadacz konta oszczędnościowego może elastycznie dysponować zgromadzonymi

pieniędzmi – może  bez utraty odsetek  wypłacać je w dowolnym momencie.

 Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym

naliczane są co miesiąc, a każda wpłata powiększa kwotę,

od której są naliczane. Konta oszczędnościowe oprocentowane

są według zmiennych stóp procentowych.

Znalezione obrazy dla zapytania gify witam komputer

158
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 6
  • 8
Komentarze